Noter fra undervisningen

Altså de studerendes noter fra undervisningen. Man lærer ikke noget ved at læse underviserens noter, men man lærer en masse af at lave sine egne (tekst, links, billeder mv.).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License